uyelik sozlesmesi

ÜYELİK SÖZLEŞMESİ 1. TARAFLAR İşbu sözleşme www.cloundies.com internet sitesinin faaliyetlerini yürütren MUHAMMET İSA KARAKAYA (FİRMA olarak anılcaktır.) ile www.cloundies.com internet sitesine üyelik yapan internet kullanıcısı ... (ÜYE olarak anılacaktır.) arasında akdedilmiştir. www.cloundies.com adlı internet sitesinden hizmet almak amacıyla üyelik talebi ile imzalamak olduğunuz işbu üyelik sözleşmesi (bundan böyle “SÖZLEŞME” olarak anılacaktır). FİRMA ile siteye üye olan ve herhangi bir şekilde site içeriğine ulaşan kullanıcının sitede sağlanan hizmetlerden yararlanabilmesi amacıyla düzenlenmiş olup, ilgili sitenin bulunduğu elektronik ortamda, KULLANICI veya ÜYELER tarafından onaylanması anında hüküm ifade edecektir. 2. SÖZLEŞMENİN KONUSU VE AMACI İşbu Sözleşme’nin konusu FİRMAnın sahip olduğu internet sitesinden (www.cloundies.com) üyenin faydalanma şartlarının belirlenmesidir. 3. TARAFLARIN HAK VE YÜKÜMLÜLÜKLERİ ÜYE, www.cloundies.com sitesini kullanım konusunda bilgilendirme amacı taşıyan aşağıda yazılı koşulları okuduğunu ve bu koşullara peşinen uyacağını kabul etmiş sayılmaktadır. Üye, www.cloundies.com internet sitesine üye olurken vermiş olduğu kişisel bilgilerin kendisine ait olduğunu ve doğruluğunu, gerçeğe aykırı olarak verilen bilgilerden dolayı FİRMAnın zarara uğraması halinde meydana gelen zararı aynen ve derhal karşılayacağını beyan ve kabul eder. Üye, FİRMA tarafından kendisine verilmiş olan üyelik bilgilerini(kullanıcı adı, şifre vs.) başka kişi ya da kuruluşlara veremez, üyenin sözkonusu bilgileri kullanma hakkı bizzat kendisine aittir. Bu sebeple doğabilecek tüm sorumluluk ile üçüncü kişiler veya yetkili merciler tarafından FİRMAYA karşı ileri sürülebilecek tüm iddia ve taleplere karşı, FİRMANIN sözkonusu izinsiz kullanımdan kaynaklanan her türlü tazminat ve sair talep hakkı saklıdır. Üye www.cloundies.com com internet sitesini kullanırken yasal mevzuat hükümlerine riayet etmeyi ve bunları ihlal etmemeyi baştan kabul ve taahhüt eder. Aksi takdirde, doğacak tüm hukuki ve cezai yükümlülükler tamamen ve münhasıran üyeyi bağlayacaktır. Üye, www.cloundies.com internet sitesini hiçbir şekilde kamu düzenini bozucu, genel ahlaka aykırı, başkalarını rahatsız ve taciz edici şekilde, yasalara aykırı bir amaç için, başkalarının fikri ve telif haklarına tecavüz edecek şekilde kullanamaz. Ayrıca, üye başkalarının hizmetleri kullanmasını önleyici veya zorlaştırıcı faaliyet (spam, virüs vb.) ve işlemlerde bulunamaz. Üye, diğer internet kullanıcılarının üyelik bilgilerine, kişisel verilerine ve diğer verilerine izinsiz olarak ulaşmamayı veya bunları kullanmamayı kabul etmiştir. Aksi takdirde, bundan doğacak hukuki ve cezai sorumluluklar tamamen üyeye aittir. İşbu üyelik sözleşmesi içerisinde sayılan maddelerden bir ya da birkaçını ihlal eden üye işbu ihlal nedeniyle cezai ve hukuki olarak şahsen sorumlu olup, FİRMANIN bu ihlallerin hukuki ve cezai sonuçlarından ari tutacaktır. Ayrıca; işbu ihlal nedeniyle, olayın hukuk alanına intikal ettirilmesi halinde, FİRMANIN üyeye karşı üyelik sözleşmesine uyulmamasından dolayı tazminat talebinde bulunma hakkı saklıdır. Üyenin üyelik koşullarına, kanunun emredici hükümlerine, ahlaka aykırı davranışları neticesinde FİRMANIN her zaman tek taraflı olarak gerektiğinde üyenin üyeliğini askıya alma, silme, müşteriye ait dosya, belge ve bilgileri silme hakkı vardır. Üye işbu tasarrufu önceden kabul eder. Bu durumda, FİRMANIN hiçbir sorumluluğu yoktur. www.cloundies.com internet sitesi yazılım ve tasarımı FİRMA mülkiyetinde olup, bunlara ilişkin telif hakkı ve/veya diğer fikri mülkiyet hakları ilgili kanunlarca korunmakta olup, bunlar üye tarafından izinsiz kullanılamaz, iktisap edilemez ve değiştirilemez. FİRMA tarafından www.cloundies.com internet sitesinin iyileştirilmesi, geliştirilmesine yönelik olarak ve/veya yasal mevzuat çerçevesinde siteye erişmek için kullanılan İnternet servis sağlayıcısının adı ve Internet Protokol (IP) adresi, Siteye erişilen tarih ve saat, sitede bulunulan sırada erişilen sayfalar ve siteye doğrudan bağlanılmasını sağlayan Web sitesinin Internet adresi gibi birtakım bilgiler toplanabilir. FİRMA, üyenin kişisel bilgilerini yasal bir zorunluluk olarak istendiğinde veya (a) yasal gereklere uygun hareket etmek veya FİRMAYA tebliğ edilen yasal işlemlere uymak için gerektiğinde yetkili merciilere aktarımını sağlayabilir. FİRMA sitenin içeriğini dilediği zaman değiştirme, kullanıcılara sağlanan herhangi bir hizmeti değiştirme yada sona erdirme veya www.cloundies.com web sitesi’nde kayıtlı kullanıcı bilgi ve verilerini silme hakkını saklı tutar. FİRMA, üyelik sözleşmesinin koşullarını hiçbir şekil ve surette ön ihbara veya ihtara gerek kalmaksızın her zaman değiştirebilir, güncelleyebilir, iptal edebilir ya da üyeliği sonlandırabilir. Değiştirilen, güncellenen yada yürürlükten kaldırılan her hüküm, yayın tarihinde tüm üyeler bakımından hüküm ifade edecektir. FİRMA, işbu üyelik sözleşmesi uyarınca, üyelerinin kendisinde kayıtlı elektronik posta adreslerine bilgilendirme mailleri ve cep telefonlarına bilgilendirme SMS’leri gönderme yetkisine sahip olmakla beraber, üye işbu üyelik sözleşmesini onaylamasıyla beraber bilgilendirme maillerinin elektronik posta adresine ve bilgilendirme SMS’lerinin cep telefonuna gönderilmesini kabul etmiş sayılacaktır. 4. SÖZLEŞMENİN FESHİ İşbu sözleşme üyenin üyeliğini iptal etmesi veya FİRMA tarafından üyeliğinin iptal edilmesine kadar yürürlükte kalacaktır. FİRMA üyenin üyelik sözleşmesinin herhangi bir hükmünü ihlal etmesi durumunda üyenin üyeliğini iptal ederek sözleşmeyi tek taraflı olarak feshedebilecektir. 5. İHTİLAF HALLERİ İşbu sözleşmeye ilişkin ihtilaflerde DENİZLİ Mahkemeleri ve İcra Daireleri yetkilidir. 6. YÜRÜRLÜK Üyenin, üyelik kaydı yapması üyenin üyelik sözleşmesinde yer alan tüm maddeleri okuduğu ve üyelik sözleşmesinde yer alan maddeleri kabul ettiği anlamına gelir. İşbu Sözleşme üyenin üye olması anında akdedilmiş ve karşılıklı olarak yürürlülüğe girmiştir.